Niebiańskie Zoo Olkusz
Start . Zakupy online . Reef Scorpionfish – RS DIP 50ml

Reef Scorpionfish – RS DIP 50ml

Reef Scorpionfish – RS DIP 50ml

63,00 

Reef Scorpionfish – RS DIP 50ml

RS DIP 50ml Reef Scorpionfish dla koralowców.

Jest to substancja do stosowania poza zbiornikiem.

Preparat służący do przeprowadzania kąpieli koralowców.

Zmniejsza ryzyko rozwoju wielu chorób, bielenia koralowców, grzybicy, AEFW, Brown Jelly Syndrome.

Preparat doskonale sprawdza się przy wprowadzaniu nowych koralowców do zbiornika oraz w przeprowadzaniu kwarantanny.

Ponadto produkt jest bezpieczny dla koralowców, należy jednak pamiętać że każde dipowanie przynosi ryzyko uszkodzenia tkanki koralowca.

Pod żadnym pozorem nie wlewać substancji do akwarium.

Stosowanie:

Kąpiel należy przeprowadzić poza zbiornikiem.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Rozdrobnić 1 ml substancji na 1 litr wody pobranej z akwarium.

Pamiętaj aby woda z dipem miała taka samą temperaturę jak woda z akwarium.

Następnie zanurzyć koralowca w przygotowanym roztworze.

Kąpiel prowadzić 2-3 minuty, po czym przełożyć koralowca do naczynia z czystą solanką w celu wypłukania.

Preparat nie powinien być stosowany w obecności ryb, ślimaków, małży, krabów, krewetek.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użycia poza akwarium.

Nie do spożycia przez ludzi i chronić przed dziećmi.

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza należy pokazać pojemnik.

Działa drażniąco na skórę i oczy.

Dokładnie ukyj ręce, stosować rękawice ochronne.

W przypadku dostania się do oczu. Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je usunąć. Urzywać zgodnie z przeznaczeniem.

Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Pojemność : 50 ml