Niebiańskie Zoo Olkusz
Start . Zakupy online . Vanadis 50ml Vanad Reef Scorpionfish

Vanadis 50ml Vanad Reef Scorpionfish

Vanadis 50ml Vanad Reef Scorpionfish

60,00 

Vanadis 50ml Vanad Reef Scorpionfish Środek przeznaczony do utrzymania prawidłowego poziomu Wanadu w akwariach rafowych, optymalny poziom to 0.0001-0.0030 mg/l.
1ml substancji podnosi w 100l poziom wanadu o 0.002mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.001mg/l na dobę.
Należy pamiętać że na konsumpcję pierwiastka ma wpływ wiele czynników i zaleca się ustalić dawkowanie na podstawie testów ICP.

Wanad jest, niezbędnym pierwiastkiem w akwarium morskim ma wpływ na przyrost masy koralowej.dozowanie produktu wg producenta:

optymalny poziom to 0.0001-0.0030 mg/l.
1ml substancji podnosi w 100l poziom wanadu o 0.002mg/l. Nie zaleca się podnoszenia pierwiastka o więcej niż 0.001mg/l na dobę.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użycia w akwarium. Nie nadaje się do spożycia.

Chronić przed dziećmi. W przypadku połknięcia preparatu, zasięgnąć porady lekarza pokazując opakowanie produktu. Działa drażniąco na skórę i oczy. Należy stosować rękawice i okulary ochronne. W przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je usunąć.

Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanego pojemnika na odpady zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Pojemność : Vanadis 50ml